środa, 27 październik 2021

BŁ+

Wyrazy głębokiego współczucia Pani Magdalenie Bartnickiej - Łętowskiej
z powodu  śmierci ojca
składają członkowie Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ "Solidarność" w Białymstoku

 

Odznaczenia, wyróżnienia i nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej !

11 października, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w Auli Magna Pałacu Branickich odbyły się
wojewódzkie uroczystości organizowane przez Podlaskiego Kuratora Oświaty, podczas których
doceniono wielu nauczycieli i pracowników edukacji.
 
 
Z inicjatywy Regionalnej Sekcji Oświaty NSZZ "Solidarność" w Białymstoku Medale KEN otrzymali:
- Renata Anna Niwińska - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łapach,
- Andrzej Gąsowski – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łapach,
- Arletta Maciejczuk – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łapach,
- Wanda Różańska - Zespół Szkół Nr 16 w Białymstoku,
- Elżbieta Wyszczelska – Przedszkole Samorządowe Nr 53 w Białymstoku,
- Mariola Krawczyk-Janowik – Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku,
- Elżbieta Zimnoch - Szkoła Podstawowa Nr 19 w Białymstoku,
- Danuta Kondzior - Szkoła Podstawowa Nr 26 w Białymstoku,
- Piotr Modliński - Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem,
- Anna Kaczyńska - Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem.
Wszystkim odznaczonym i nagrodzonym gratulujemy !!

Apel o poparcie inicjatywy ustawodawczej

Koleżanki i Koledzy, Członkowie NSZZ „Solidarność”,

Zarząd Główny ZNP zwrócił się do członków naszego Związku zatrudnionych w oświacie z apelem o poparcie inicjatywy ustawodawczej polegającej „na powiązaniu zarobków nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce”. W tej sytuacji Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wyjaśnia:

7 kwietnia 2019 roku Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” podpisała z Rządem RP porozumienie, w którym zawarto uzgodnienie o zmianie systemu płac nauczycieli w powiązaniu z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej (postulat zgłoszony ministerstwu edukacji 27 marca 2017 roku).

Uczestniczący w negocjacjach Związek Nauczycielstwa Polskiego odmówił poparcia naszych postulatów i wybrał strajk, który spowodował niepowetowane straty: pozbawił pracowników oświaty niemal miesięcznych wynagrodzeń, zdewastował autorytet zawodu nauczyciela, doprowadził do licznych nieporozumień i konfliktów w szkołach i placówkach oświatowych. 

Jesteśmy przekonani, że obecnie Związek Nauczycielstwa Polskiego, zamiast plagiatować postulat NSZZ „Solidarność” sprzed czterech lat, powinien wystąpić do Rządu RP z poparciem dla naszych starań o pełną realizację porozumienia z 7 kwietnia 2019 roku. Na refleksję i choćby częściowe zadośćuczynienie nigdy nie jest za późno, nie zaczyna się współpracy od kłamstwa.

                     przewodniczący KSOiW

                        Ryszard Proksa

Komunikat i stanowisko Rady KSOiW w sprawie systemu wynagradzania nauczycieli

 

     Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w związku z niezrealizowaniem VI. punktu Porozumienia z 7 kwietnia 2019 r. dotyczącego wypracowania systemu wynagradzania nauczycieli w powiązaniu z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej, podjęła uchwałę o powołaniu Sztabu Protestacyjnego, który niezwłocznie podejmie działanie.

     Rada negatywnie oceniła propozycje przedstawione przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 21 września 2021 r. i podjęła w tej sprawie stanowisko. Komunikat i Stanowisko Rady KSOiW

    Komunikat - Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

    Stanowisko 

 

Szkoleniach z TIK - „Lekcja:Enter”

Instytut Doskonalenia Nauczycieli „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku serdecznie zaprasza szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z obszaru województwa podlaskiego do bezpłatnego udziału w szkoleniach z TIK realizowanych w ramach największego projektu edukacji cyfrowej w Polsce skierowanego do szkół „Lekcja:Enter”.

Projekt jest rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej –https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcja-enter–wez-udzial-w-wyjatkowym-projekcie-cyfrowym

Celem bezpłatnych szkoleń w ramach projektu grantowego „Szkolenia TIK dla nauczycieli Województwa Podlaskiego” jest podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli z terenu województwa podlaskiego w zakresie korzystania z dostępnych
e-zasobów i ich modyfikacja oraz tworzenie własnych, a także podniesienie kompetencji metodycznych nauczycieli w zakresie korzystania z aktywnych metod nauczania, w szczególności metod wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK).

Więcej informacji o projekcie na stronie http://instytutdoskonalenianauczycieli.pl

lubhttps://lekcjaenter.pl/ oraz bezpośrednio u osób koordynujących projekt:

- Dyrektor IDN”S”

Wojciech Jaranowski, tel. 603 090 888, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Koordynator projektu grantowego na województwo podlaskie z ramienia IDN”S”

Agnieszka Pietraszko-Gryń, tel. 537 007 273, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Specjalista d.s. rekrutacji

Agnieszka Zielenkiewicz, tel. 501 339 021, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

test

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” w Białymstoku

Suraska 1/1
15-093 Białystok

tel. 857 423 249, 857 489 282

test