czwartek, 27 styczeń 2022

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych” - ksiądz Jan Twardowski.

Zatrzymajmy się na chwilę w codziennym pędzie.

Zmówmy modlitwę za wszystkich Naszych bliskich i dalszych zmarłych.

Chodź Ich już nie ma wśród Nas,

Kochamy nadal, więc pamiętamy!


test

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” w Białymstoku

Suraska 1/1
15-093 Białystok

tel. 857 423 249, 857 489 282

test