wtorek, 30 listopad 2021
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 6.jpg
  • solidarnosc.jpg

Odznaczenia, wyróżnienia i nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej !

11 października, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w Auli Magna Pałacu Branickich odbyły się
wojewódzkie uroczystości organizowane przez Podlaskiego Kuratora Oświaty, podczas których
doceniono wielu nauczycieli i pracowników edukacji.
 
 
Z inicjatywy Regionalnej Sekcji Oświaty NSZZ "Solidarność" w Białymstoku Medale KEN otrzymali:
- Renata Anna Niwińska - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łapach,
- Andrzej Gąsowski – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łapach,
- Arletta Maciejczuk – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łapach,
- Wanda Różańska - Zespół Szkół Nr 16 w Białymstoku,
- Elżbieta Wyszczelska – Przedszkole Samorządowe Nr 53 w Białymstoku,
- Mariola Krawczyk-Janowik – Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku,
- Elżbieta Zimnoch - Szkoła Podstawowa Nr 19 w Białymstoku,
- Danuta Kondzior - Szkoła Podstawowa Nr 26 w Białymstoku,
- Piotr Modliński - Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem,
- Anna Kaczyńska - Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem.
Wszystkim odznaczonym i nagrodzonym gratulujemy !!

+

Wyrazy głębokiego współczucia Pani Magdalenie Bartnickiej - Łętowskiej
z powodu  śmierci ojca
składają członkowie Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ "Solidarność" w Białymstoku

 

Apel o poparcie inicjatywy ustawodawczej

Koleżanki i Koledzy, Członkowie NSZZ „Solidarność”,

Zarząd Główny ZNP zwrócił się do członków naszego Związku zatrudnionych w oświacie z apelem o poparcie inicjatywy ustawodawczej polegającej „na powiązaniu zarobków nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce”. W tej sytuacji Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wyjaśnia:

7 kwietnia 2019 roku Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” podpisała z Rządem RP porozumienie, w którym zawarto uzgodnienie o zmianie systemu płac nauczycieli w powiązaniu z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej (postulat zgłoszony ministerstwu edukacji 27 marca 2017 roku).

Uczestniczący w negocjacjach Związek Nauczycielstwa Polskiego odmówił poparcia naszych postulatów i wybrał strajk, który spowodował niepowetowane straty: pozbawił pracowników oświaty niemal miesięcznych wynagrodzeń, zdewastował autorytet zawodu nauczyciela, doprowadził do licznych nieporozumień i konfliktów w szkołach i placówkach oświatowych. 

Jesteśmy przekonani, że obecnie Związek Nauczycielstwa Polskiego, zamiast plagiatować postulat NSZZ „Solidarność” sprzed czterech lat, powinien wystąpić do Rządu RP z poparciem dla naszych starań o pełną realizację porozumienia z 7 kwietnia 2019 roku. Na refleksję i choćby częściowe zadośćuczynienie nigdy nie jest za późno, nie zaczyna się współpracy od kłamstwa.

                     przewodniczący KSOiW

                        Ryszard Proksa

test

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” w Białymstoku

Suraska 1/1
15-093 Białystok

tel. 857 423 249, 857 489 282

test